Podmínky ochrany osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

 

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Společnost REPAM ELEKTRO s.r.o., se sídlem Pod Stromovkou 202, 370 01 Litvínovice, IČ 00514136, e-mail: kulhankova@repam.czzapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12392, provozovatel internetového obchodu www.svetelnavyzdoba.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., a v souladu s Obchodními podmínkami obchodu. Společnost bude také vystupovat jako správce osobních údajů, který bude provádět zpracování osobních údajů.

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro uskutečnění obchodní transakce od Vás potřebujeme vědět jméno (případně jméno firmy, IČ, DIČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), stát, telefonní a emailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás. Jak jste si mohli všimnout, jako přihlášený uživatel můžete sbírat body za jednotlivé nákupy, které také u vašich údajů uchováváme.

Jelikož je náš oprávněný zájem informovat Vás stále o nových a výhodných nabídkách, budeme dále údaje používat pro další marketingové aktivity, které se budou pojit s Vaší uskutečněnou objednávkou.

O kom údaje shromažďujeme?

Subjektem, o kterém osobní údaje uchováváme a zpracováváme je každý zákazník, vystupující jako fyzická nebo právnická osoba. Dalším subjektem jsou ta osoba, která nám poskytla souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci marketingu.

Komu dál umožníme zpracování údajů

Naše společnost využívá několik externích společností, které nám poskytují služby s provozem internetového obchodu. Těmto společnostem předáváme osobní údaje za účelem přímého marketingu nebo vedení anonymních statistik v rámci tzv. cookies.

K čemu údaje slouží a jak dlouho je uchováváme?

Při průběhu obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto získáme při Vaší registraci nebo nákupu, a to buď trvalé, nebo dočasné. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas.

Dále údaje budeme používat pro další marketingové aktivity, které se budou pojit s Vaší uskutečněnou objednávkou.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?

Po přihlášení do Vašeho uživatelského účtu na eshopu www.svetelnavyzdoba.cz můžete tyto údaje editovat či mazat. Nelze z účetních důvodů editovat fakturační údaje. V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit, stačí v editaci uživatelského účtu použít tlačítko „Odstranit můj uživatelský účet“.

Jako další máte právo kopii Vašich osobních údajů, právo na přenositelnost, právo na námitku. Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, máte také právo tento souhlas odvolat.

Cookies

Pro správnou funkci webové prezentace je nezbytné umístit tzv. cookies na zařízení návštěvníka webové prezentace. Cookies jsou malé soubory, které internetové stránky ukládají na počítač nebo mobilní zařízení Uživatele v okamžiku, kdy tyto stánky Uživatel začne využívat.

V rámci webové prezentace jsou používány následující cookies:

  • Nutné pro správnou funkčnost webové prezentace (internetového obchodu)
  • Google Analytics
  • Google Adwords
  • Google Remarketing
  • Seznam Sklik
  • Seznam Sklik retargeting

V nastavení svého prohlížeče může Uživatel používání cookies zakázat.

 

 

 

Zásady zpracování souborů cookie

 

 

 

Cookie, neboli HTTP cookie jsou malé soubory dat, které webové servery odesílají prohlížeči daného uživatele. Při každé další návštěvě prohlížeč cookie soubor odešle serveru zpět. Běžně se do těchto souborů ukládájí specifická nastavení / předvolby daného uživatele.

Tento soubor umožní webové stránce uložit informace pro pozdější zpracování a tím ulehčit uživateli jejich další používání. Pokud nechcete soubory cookie pro naše webové stránky používat je nutné provést příslušné nastavení Vašeho webové prohlížeče.

Dojde-li k blokaci cookie souborů nemůže majitel webových stránek, uživateli zaručit plný přístup k celému obsahu webové prezentace, včetně některých funkcí, které pro svůj chod potřebují soubory cookie.

Jaké soubory používáme?

Používáme různé typy souborů cookies, jejichž účely jsou popsány níže.

Soubory cookies platné po dobu relace

Nezbytně nutné soubory cookies

Jedná se o soubory cookies, které umožňují archivovat Vaše preference při prohlížení našich stránek uložením různých možností, které jste zvolili při poslední návštěvě. Můžeme Vám je tak znovu nabídnout, abychom Vám zjednodušili prohlížení našich stránek (např. výběr jazyka, který se má zobrazit). Můžete se proti nim ohradit a vymazat je prostřednictvím nastavení prohlížeče, ale může dojít ke zhoršení vašeho uživatelského komfortu.

To se týká následujících souborů cookies:

Analytické soubory cookies

Jedná se o soubory cookies, které nás informují o používání a výkonnosti našich stránek a umožňují nám vypracovávat statistiky o návštěvnosti a používání různých prvků našich stránek (navštívený obsah a cesty návštěvníků), což nám umožňuje učinit naše služby zajímavějšími a uživatelsky přívětivějšími (nejčastěji navštěvované stránky nebo sekce, nejčtenější články atd.).

Cookie pro cílení a reklamu

Tyto soubory cookie se používají k zobrazování reklamy, která vás pravděpodobně bude zajímat na základě vašich zvyků při procházení.

Svůj souhlas můžete udělit nebo odvolat, a to buď globálně, nebo účelově, pomocí panelu nastavení souborů cookie.